Sommarbading i Eid symjehall 2020

Eid symjehall har sommarope tysdagar og fredagar i veke 28, 29, 30 og 31. 

Velkomen til bading!

Opningstider

Tysdag   7. juli kl. 14.00-17.00
Fredag 10. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 14. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 17. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 21. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 24. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 28. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 31. juli kl. 13.00-17.00

Billettprisar

Billett per person

Born (under 15 år) kr. 50,-

Honnør kr. 50,-

Vaksne kr. 80,-

Familiebillett (vaksne med born) kr. 170,-

Hugs å følgje generelle råd for smittevern
1. Sjuke skal halde seg heime
2. God hygiene
3. Hald minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmaste 

Relaterte sider