Skate

Skateløa i Ervik

Mange kjenner til Skateløa eller Jonaslåven som det tidligere het. Her er det åpent for alle som ønsker å benytte seg av aktivitetstilbudene; skaterampe, bordtennis, buldrevegg og etterhvert mere moro for alle aldere. Vi har mange drømmer for denne løa og kommer stadig til å oppgradere den med nye tilbud etterhvert.

 Løa er åpen mellom kl 1000 – 2200

 Alle er hjertelig velkommen: KR 50 per dag

 Årsmedlemsskap KR 500

Relaterte sider