Nave hjortefarm

På hjortefarmen på Nave kan du oppleve hjort på nært hald og få delta på fòringa.

Telefon booking +47 913 28 451

Telefonnummer +47 9132845 Kontakt e-post kairunenave@gmail.com

Nettside http://nordfjordhjort.no/

Relaterte sider